כלל ביוטכנו על שולחן הניתוחים

המניה מצויה במגמה עולה בגל המשני.הגל המינורי חסר מגמה לאחר תיקון דובי שביצעה המניה בשלושת ימי המסחרהאחרונים, למהלך העליות האחרון.שבירת רמת התמיכה 1872 מטה,  תסיים את המגמה העולה בגל המשני.פריצת רמת ההתנגדות 1985 מעלה, תספק איתות קניה נוסף.

המחזורים דובייםהמתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה ניטרלית
תמיכה קרובה – 1872התנגדות קרובה – 1985