הכשרת הישוב על שולחן הניתוחים

הכשרת הישוב חצתה את השער 2921 כלפי מעלה.
פריצה זו הינה בהמשך לפריצה שארעה ב- 14 ביולי, במהלכה קבעה המניה מגמה עולה בגל המשני.
הפריצה היוותה גם איתות קניה נוסף. כעת נעה המניה באיזורים בהם לא ביקרה מאז שנת 2007.

הפריצה מלווה במחזורים גבוהים יחסית, התומכים במהלך שוורי.

המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.

תמיכה קרובה – 2949
התנגדות קרובה – 3121

גרף ניתוח הכשרת הישוב