הזהב על שולחן הניתוחים

הזהב המצוי במגמה עולה, שבר השבוע מטה את קו המגמה העולה, וסגר מתחתיו. עובדה זו מהווה איתות דובי לאפשרות לסיום התנועה העולה בטווח הקצר.

המחזורים ניטרליים.
המתנדים בטריטוריה דובית ובנטייה ניטרלית.

תמיכה קרובה – 1196.4
התנגדות קרובה – 1213.54