הזהב על שולחן הניתוחים

הזהב עבר למגמה יורדת לטווח הבינוני ואתמול שבר מטה את רמת התמיכה 1196.30 תוך עליה במחזורים. עובדה זו מהווה איתות דובי.

המחזורים דוביים.
המתנדים בטריטוריה דובית ובנטייה דובית.

תמיכה קרובה – 1165.5
התנגדות קרובה – 1196.3