ארפורט סיטי על שולחן הניתוחים

ארפורט סיטי חצתה את השער 1480 כלפי מעלה.
פריצה זו הינה בהמשך לפריצה שארעה ב- 1 ביולי, במהלכה קבעה המניה מגמה עולה בגל המשני.
הפריצה היוותה גם איתות קניה נוסף. במקביל, פרצה המניה גם קו מגמה יורד.

הפריצה אינה נתמכת עדיין על ידי המחזורים כפי שניתן היה לצפות.

המתנדים בטריטוריה שוורית אך בנטייה ניטרלית.

תמיכה קרובה – 1480
התנגדות קרובה – 1541

ארפורט סיטי ניתוח גרף