ארזים על שולחן הניתוחים (‎(4/1/11

ארזים מזנקת הבוקר בלמעלה מ- 33% ומסיים תוך כך את המגמה היורדת בה שהתה מזה זמן רב.
כעת מצויה המניה במהלך חסר מגמה, תוך שפרצה כלפי מעלה את הגבול העליון של הטריטוריה השוורית ולפיכך הוא צפויה לתקן במהלך הימים הקרובים את הזינוק אותו הפגינה היום.

המחזורים שווריים
המתנדים בטיטוריה שוורית ובנטייה שוורית

תמיכה קרובה – 484.0
התנגדות קרובה – 555.0

התרעה:
המניה מגלמת סיכון גבוה.