מנית אלרוב על שולחן הניתוחים

הגל הראשי – במגמה עולה.
הגל המשני – חסר מגמה (תצורת שפלים יורדים ושיאים עולים).

המניה נתונה כעת בדשדוש בין רמת התמיכה 9650 ובין רמת ההתנגדות 12020.
המחזורים אינם חד משמעיים אך נמצאים ביטייה שוורית קלה.

תמיכה קרובה – 10830 (רמת השיא הקודם)
התנגדות קרובה – 11870

למי שאינו בפוזיציה, מוצע להמתין עד לפריצה והתבססות מעל רמת 12020.