אלוני חץ על שולחן הניתוחים

אלוני חץ חצתה את השער 1626 כלפי מעלה.
תוך כך יצרה המניה תצורה סימטרית של שפלים ושיאים עולים, המגדירים מגמה עולה בגל המשני. הפריצה מהווה גם איתות קניה.

הפריצה מלווה במחזורים הולכים וגדלים, התומכים במהלך השוורי והשילוב מצביע על המשך התנועה צפונה בטווח הקצר.

המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.

תמיכה קרובה – 1626
התנגדות קרובה – 1703

גרף ניתוח אלוני חץ