מנית אינטרנט זהב על שולחן הניתוחים

מאז איתות הקניה הראשון שניתן ב- 22/12/09, צברה המניה כ- 26%.
היעד לפריצה נקבע על 7438, אולם מהלך העליות נבלם למעשה (כרגע) ברמת 8246, המשמשת כעת התנגדות (שיא כל הזמנים במניה).

בשבוע האחרון מצויה המניה בתיקון טכני למהלך העליות האחרון, אם כי המחזורים מגלים נטייה דובית קלה.

המתנדים מצויים בטריטוריה שוורית.

תמיכה קרובה – 7180
התנגדות קרובה – 8246