מדד המעו"ף פרץ את שיא כל הזמנים

ניתוח היסטורי של התנהגות המדד, מצביעה על השיא הבא אשר ימוקם בין רמת 1600 לרמת 2000, במהלך שנת 2011 או לכל המאוחר במחצית הראשונה של 2012.

מדד ה- S&P500 קובע מגמה עולה

ב- 21 בספטמבר, פרץ המדד מעלה את ההתנגדות ומימש את "האיום" תוך שהוא קובע תצורה סימטרית בכל שלוש הגלים (ראשי, משני ומינורי) ומספק תוך כך איתות קניה.