סקירה טכנית שבועית 28/9/10

השבוע ירד מדד המעו"ף 0.10%.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 מצויות 24 מניות בדשדוש או במגמה עולה (ללא שינוי משבוע שעבר) ומשקלן מהווה היום 99.01% מסך כל המדד (ללא שינוי משבוע שעבר).
מתוכן 20 מניות שמשקלן 93.05% במגמה עולה (ללא שינוי משבוע שעבר) ו-4 מניות חסרות מגמה המהוות כ- 6.05% מהמדד (ללא שינוי משבוע שעבר).
מניה אחת (שטראוס) שמשקלה 0.90%, מצויה עדיין במגמה יורדת (ללא שינוי משבוע שעבר).
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות כולן במגמה עולה.

ניתוח המגמות:

  • הגל הראשי – במגמה עולה
  • הגל המשני – במגמה עולה
  • הגל המינורי – במגמה עולה.

ניתוח הגלים:

גל ראשי

המדד מצוי במרחק של רק 0.3% מרמת השיא השנתי ובמרחק של 1.86% בין רמת הסגירה שנקבעה השבוע לרמת שיא כל הזמנים.
השיא השנתי נקבע ברמת 1242.39 ב- 6 באפריל 2010 ומאז נסוגו המחירים והמדד נכנס לתיקון טכני למהלך העולה האחרון, שהחל בספט' 2009 ונבלם ברמת 1048.05.
המדד ממשיך להיסחר גם השבוע בטריטוריה השוורית בגרף השבועי, ומאותתת על אפשרות לפריצת שיא כל הזמנים (1248.80) שנקבע ב-1 לנוב' 2007.

יחד עם זאת, מצוי המדד זה השבוע השני מעל לגבול העליון של הטריטוריה השוורית, ולפיכך הוא צפוי להמשיך ולתקן דרומה או לכל הפחות לבצע תנועה רוחבית, במהלך שלושת השבועות הבאים. בתום התיקון, צפוי המדד להמשיך ולנוע צפונה.

הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1138.97 ומצוי מעל לגבול שבין הטריטוריות הממוקם ברמת 1132.13.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, קבע השבוע שיא (זמני) חדש ברמת 1237.69, ושב דרומה לבחון את התמיכה אותה מספק לו פער המחירים שנפתח בשבוע שעבר.
תוך כך שבו המחירים אל תוך הטריטוריה השוורית בגרף היומי.
הגבול הדרומי של הטריטוריה השוורית ממוקם הרחק דרומה ברמת 1179.55.
פריצת רמת ההתנגדות 1237 מעלה, אותתה על פריצת השיא השנתי ושיא כל הזמנים בקרוב.

הגל המינורי מצוי במגמה עולה, וצפוי להמשיך בתנועה צפונה.

המחזורים שווריים.
המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה ניטרלית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1227.19.
ההתנגדות הקרובה מצויה ברמת 1237.20.

לסיכום:

המדד השלים השבוע תיקון דובי וצפוי כעת להמשיך בתנועה צפונה, כשהתנגדות עומדת על האיזור שבין 1237.20 ל- 1242.39.
ניתן להניח כי המדד לא יפרוץ אזור זה בקלות וכי אנו צפויים עוד למאבק שיתחולל סביב רמות אלו בתקופה הקרובה, אולם קביעת שיא חדש למדד המעו"ף, הינה כעת רק עניין של זמן והשגת יעדים חדשים שיושגו במהלך 2011, העומדים בין 1600 ל- 2000, הינה כעת ודאית.

כעת משתמה תקופת החגים והשבועות המקוצרים, לא יהיה כל מחסום בפני השוק לצבור מחזורים אשר יתמכו במהלך הפריצה הממשמש ובא.