מנית קמהדע על שולחן הניתוחים

תמונת מצב -9/2/10:

המניה מבצעת כרגע ריבאונד לבדיקה של קו המגמה היורדת, שנפרץ מעלה ב0 24 לינואר,
והפעם הוא נבחן כרמת תמיכה.
עוד יצויין כי המחירים נתמכים בממוצע הנע 20, המשמש גם כגבול שבין רצועות הבולינג'ר.
מכאן השמחירים מצויים בתחום הרצועה השוורית.

המחזורים שווריים (מתכווצים לאורך כל התיקון דרומה).
המתנדים בטריטוריה שוורית.

רמת התמיכה הקרובה – 2392
רמת ההתנגדות הקרובה – 2595

איתות הקניה הבא ינתן בפריצת רמת 2813.