מדד המעו"ף על שולחן הניתוחים

סקירה טכנית שבועית 2/9/10

השבוע עלה מדד המעו"ף 1.55% וקיזז את מרבית הירידות שביצע המדד בשבוע שעבר.

ניתוח המניות המרכיבות את המדד:

מקרב 25 המניות המרכיבות את מדד תא-25 מצויות 22 מניות בדשדוש או במגמה עולה (לעומת 23 בשבוע שעבר) ומשקלן מהווה היום 85.03% מסך כל המדד (לעומת 95.06% בשבוע שעבר).
מתוכן 13 מניות שמשקלן 56.53% במגמה עולה (לעומת 61.88% בשבוע הקודם) ו-9 מניות חסרות מגמה המהוות כ- 28.5% מהמדד (לעומת 33.18% בשבוע שעבר).
שלוש מניות שמשקלן 14.86%, מצויות במגמה יורדת (לעומת 4.93% בשבוע שעבר).
מקרב 6 המניות המובילות את המדד שמשקלן המשותף במדד הוא 60.6%, מצויות 4 מניות במגמה עולה, ו- מניה אחת חסרת מגמה ומניה אחת במגמה יורדת (לאומי).

ניתוח המגמות:

  • הגל הראשי – במגמה עולה
  • הגל המשני – במגמה עולה
  • הגל המינורי – במגמה עולה.

ניתוח הגלים:

גל ראשי

כל זמן שהמדד מצוי מעל לרמת 1048.05, יחשב הגל הראשי כמצוי במגמה עולה. שבירת רמה זו מטה, תסיים את המגמה העולה בגל הראשי, ותקבע מהלך חסר מגמה בגל זה.
המדד ממשיך להיסחר גם השבוע בטריטוריה השוורית בגרף השבועי, ומאותתת על אפשרות לפריצת שיא כל הזמנים (1248.80) שנקבע ב-1 לנוב' 2007.
הגבול שבין הטריטוריות מצוי ברמת 1125 המשמשת תמיכה בגרף השבועי.

הממוצע הנע השנתי (50) ממוקם כעת ברמת 1124.63 ונושק לגבול שבין הטריטוריות. השיא השנתי נקבע ברמת 1242.39 ב- 6 באפריל 2010 ומאז נסוגו המחירים והמדד נכנס לתיקון טכני למהלך העולה האחרון, שהחל בספט' 2009 ונבלם ברמת 1048.05.

גל משני וגל מינורי

הגל המשני, שהינו המשמעותי מבין שלושת הגלים בהם נע השוק, חזר השבוע לנוע צפונה ושב להיסחר בתוך הטריטוריה השוורית.
הגבול הדרומי של הטריטוריה השוורית ממוקם ברמת 1152.2 ומשמש כעת תמיכה למדד.
כל זמן שהמדד מצוי מעל לרמת 1114.6, יחשב הגל המשני כמצוי במגמה עולה. שבירת רמה זו מטה, תסיים את המגמה העולה ותעביר את המדד למהלך חסר מגמה.
הגל המינורי מצוי במגמה עולה תוך שהוא תוקף שוב את רמת ההתנגדות הממוקמת ב- 1171.74.

המחזורים ניטרליים.
המתנדים בטריטוריה שוורית ובנטייה שוורית.

התמיכה הקרובה ממוקמת ברמת 1151.47.
ההתנגדות הקרובה מצויה ברמת 1158.43.

לסיכום:

המדד קבע שפל (זמני) חדש ברמת 1125.38 ושב לנוע צפונה תוך איום על רמת ההתנגדות 1171.74.
האיזור בין שתי הרמות שהגדרתי, מהווה מרחב דשדוש, אשר המדד עשוי לנוע בתוכו עוד זמן מה תוך צבירת סנטימנט שוורי וגיוס מחזורים.

פריצת רמת 1171.74 מעלה ומעבר רצועת ההתנגדות הממוקמת בין 1174 ל- 1180, תאותת על הכוונה לכבוש שוב את רמות השיא ואף מעבר לכך.