אג"חים על הכוונת 4

מספר הארות / תוספות לדברים שכתבתי לכם לאחרונה,

א. 3 חברים שאלו אותי בנפרד שאלה זהה, האם אני ממליץ על יורו טרייד למרות שעוד לא ביצעו רכישה עצמית.
ובכן, בסקירה מס' 1 סעיף ד' הפניתי אתכם להודעת החברה. כמו כן בהערה 2 כתבתי : גילוי נאות- אני השקעתי באג"חים של החברות הנ"ל. נדמה לי שזה מבהיר מהי דעתי.
אציין, שבשבוע זה האג"ח עלה בלמעלה מ 10%, לעניות דעתי יש בו עדיין פוטנציאל לעליות אף שתנודתיות אפשרית כמובן.

ב. כצפוי, מדד המחירים לצרכן ירד. אך שלא כצפוי בצורה חדה, 0.7%. להזכירכם, גם בחודש הבא צפי למדד נמוך /שלילי. כמובן שזה מוריד את הסבירות להעלאת ריבית בחודשיים הקרובים.
מקווה שהמשמעות לשוק האג"ח כתוצאה מכך ברורה לכם. צפוי שברבעון שני המדדים יתחילו לטפס ושם או במחצית השנה כנראה שתתחיל מגמת העלאת הריבית.

הנני מפנה את תשומת לבכם לעקרונות ההסדר שפרסמה חברת "סינרג'י כבלים" היום במאיה.

דעתי האישית, אין לראות הנ"ל כייעוץ / המלצה.