סקירה טכנית שבועית 28/9/10

ניתן להניח כי המדד לא יפרוץ אזור זה בקלות וכי אנו צפויים עוד למאבק שיתחולל סביב רמות אלו בתקופה הקרובה, אולם קביעת שיא חדש למדד המעו"ף, הינה כעת רק עניין של זמן והשגת יעדים חדשים שיושגו במהלך 2011, העומדים בין 1600 ל- 2000, הינה כעת ודאית.

אג"חים על הכוונת 6

הבהרה לגבי סינרג'י כבלים- דחיית המועד הקובע לאג"ח א / ב שפורסמה במאיה הינה צעד "שיגרתי" לחברה בתהליך הסדר כדי … More

אג"חים על הכוונת 4

מספר הארות / תוספות לדברים שכתבתי לכם לאחרונה, א. 3 חברים שאלו אותי בנפרד שאלה זהה, האם אני ממליץ על … More

אג"חים על הכוונת 2

בוקר טוב, 1. בסקירה 1 הפניתי לידיעות הקשורות לאולימפיה ולנאנט, ראוי להבהיר שנאנט היא חברת בת של אולימפיה ובניתוח אג"חי … More

אג"חים על הכוונת 1

שלום רב , בשלב זה לא ארחיב בסקירה ארוכה לאג"ח מסוים, אך אביא לפניכם מספר קישורים לידיעות הקשורות לאג"חים מסוימים, … More