יסודות ניתוח טכני של שוק ההון

ניתוח טכני היינו מדע החוקר התנהגות שווקים בהתבסס על גרפים, למטרת חיזוין של מגמות מחירים עתידיות.

ניתוח טכני מאפשר יצירת תחזית צמודת הסתברות להתרחשויות מסוימות ובעזרת הסתברויות אלו להעריך תנועת המחירים העתידית בשוקי ההון, ע"פ נתוני עבר של המחיר, הנפח וזמן המסחר של הנכס הנבדק.

שני פרמטרים מרכזיים משמשים את המנתח הטכני: מחירים ונפח המסחר.
שני פרמטרים אלו מופיעים על גרף הנכס המנותח.

הנחות היסוד עליהן מסתמך ניתוח טכני הינן:

1. המחירים ונפח המסחר, כפי שהם מופיעים על הגרף, מספקים את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ניתוח טכני.
אין צורך לשלב נתונים נוספים על מנת להסיק מסקנות מבוססות הסתברות מהניתוח הטכני של נכס כלשהו.

2. השוק נע בגלים והתנהגותו איננה סתמית או שרירותית לאורך זמן.

3. ההיסטוריה חוזרת על עצמה.

הערות:

אין ספק כי תנועות השוק ומגמותיו מושפעות לא במעט מפסיכולוגיה והתנהגות ההמונים. חקר פסיכולוגיית המשקיעים וניסיון לצפות את התנהגותם על פי תקדימי העבר, שהרי אופי האדם איננו משתנה, הינם ממרכיבי הניתוח הטכני.
—–

לצד ניתוח טכני ובצמוד לו מתקיימת תורת "אסטרטגיה של ההשקעה" המנחה את הסוחר בתהליכי המסחר השונים: כניסה, ניהול ויציאה מפוזיציה.