יסודות ניתוח טכני – מגמות שוק ההון

ניתוח טכני – השוק נע בגלים

הגל הראשי (Primary wave)
נמשך מספר חודשים עד מספר שנים. נקרא גם גל ארוך טווח ונצפה בגרף שבועי (סקאלה לוגריטמית) הפרוס לאורך שנתיים (לפחות).
הגל הראשי מחולק למקטעים שכל אחד מהם מכיל גל משני.
[מטרת ניתוח הגל הראשי היא לאתר את נקודת ההתחלה של הגל המשני הנוכחי].

הגל המשני (Secondary wave)

נמשך מספר שבועות עד מספר חודשים. נקרא גם גל טווח ביניים ונצפה בגרף יומי הפרוס על פני שישה חודשים (לפחות).
הגל המשני מהווה מקטע בתוך הגל הראשי.
הגל המשני מחולק למקטעים שכל אחד מהם מכיל גל מינורי.
[מטרת ניתוח הגל המשני היא לקבוע האם ראוי להיכנס לפוזיציה בנייר זה, ובאיזה כיוון].

הגל המינורי (Negligible wave)
נמשך מספר ימים עד מספר שבועות. נקרא גם גל טווח קצר או הגל הזניח ונצפה בגרף יומי הפרוס על פני חודש (לפחות).
הגל המינורי מהווה מקטע בתוך הגל המשני.
הגל המינורי מחולק למקטעים שכל אחד מהם מכיל תנועה בכיוון מוגדר.
[מטרת ניתוח הגל המינורי היא לקבוע את תזמון הכניסה לפוזיציה בנייר זה].

לכל גל אחד משלושה מצבים:
מגמה עולה, מגמה יורדת או חוסר מגמה.
המגמה היא תאור מצבו של הגל.

הסתייגות:
סוחרים תוך-יומיים וסוחרי סווינג משתמשים בהגדרות זמן שונות לאפיון הגלים.