מה בין תנועת המחירים לבין המחזור?

קצת על הקשר בין תנועת המחירים לבין המחזור:

כבר בשנת 1903, קבע צ'ארלס דאו (אבי שיטת הניתוח הטכני המודרנית): " … על המחזורים לתמוך במגמה …"
כלומר, כאשר קיימת מגמה, והמחירים נעים בכיוון המגמה, על המחזורים להתרחב.ולהיפך, כאשר המחירים נעים בניגוד לכיוון המגמה (תיקון טכי) על המחזורים להתכווץ.
כלל נוסף המאגד את הקשר בין תנועת המחירים לבין התנהגות המחזורים קובע:
"כאשר קיימת מגמה עולה, על כל שיא שנקבע, להיות מלווה במחזור גבוה מהמחזור שליווה את השיא שקדם לו …"

בחינת מבנה המגמה העולה בגל המשני, מצביעה על כך שהשיא האחרון (1280.98) נקבע במחזור גבוה מזה שליווה את קביעת השיא הקודם (1171.74).
עובדה זו, תומכת במגמה העולה ומחזקת את הצפי להמשך העליות בטווח הבינוני.
יחד עם זאת, ניתוח התנהגות המחירים אל מול המחזורים בשבועות האחרונים, מצביעה על "סטייה דובית" במחזורים, במהלך העליות האחרון (בגל המינורי), כאשר מאז נקבעה מגמה עולה בגל זה לפני כשלושה ימים, מתכווצים המחזורים (במקום להתרחב כנדרש).
עובדה זו מהווה איתות חולשה למהלך העולה בטווח המיידי, אינה תומכת בהמשך העליות בטווח זה ומצביעה על אפשרות להמשך התיקון (בסבירות גבוהה).

המלצתי החמה:

זהירות נדרשת !!!

לא להכנס לשאננות הנובעת מעליית המחירים בימים האחרונים, אלא לבחון את התמונה כולה, תוך הבנת הדינמיקה השולטת בהתנהגות ההמונים המרכיבים את השוק.
השבוע כידוע תתרחש פקיעת אופציות המעו"ף ולפיכך קיימת סבירות גבוהה ש"הזנב מקשקש בכלב, ולא הכלב בזנב".
כלומר, משחקי פקיעה, מוליכים את המדד צפונה כסומא באפילה, ללא כל בסיס נראה לעין.