האם המשבר הנוכחי באירופה יוביל למיתון עולמי נוסף?

הנבואה ניתנה לטפשים ורק טיפש יפעל באופן עיוור על פי תחזית כלשהי, מבלי "לנהל" את פעילותו באופן שוטף ועקבי לאורך הזמן. מכאן נובע שהצעתי למשקיע ה"עצל", להשקיע בתעודות סל ולהינות מפירות הצמיחה הצפויה – הינה בלתי אחראית, והוא עלול להפסיד את כל כספו, במידה והתחזית שהעליתי – תיכשל.

מה בין תנועת המחירים לבין המחזור?

לא להכנס לשאננות הנובעת מעליית המחירים בימים האחרונים, אלא לבחון את התמונה כולה, תוך הבנת הדינמיקה השולטת בהתנהגות ההמונים המרכיבים את השוק.